Производители

Страница 4

 

Защо тази делова възможност може да бъде интересна за Вас?

 

1. Няма инвестиции - няма риск - за да се включите в МЛМ на RSI необходимо е да се снабдите с работни материали и с няколко 
продукта за себе си - за да се убедите в качеството на продуктите на RSI, преди да ги препоръчате на когото и да е. Тъй като става дума за дейност, която не изисква предварителни инвестиции и поради факта, че се започва с нея като с допълнителна, т.е. на хонорар, няма никакъв риск. 

2. Не се изискват специални знания или равнище на образование - в МЛМ на RSI всички имат еднакъв шанс. Не са необходими никакви дипломи, нито пък специфичен вид образование. 

3. Дистрибуцията на стоки от потребителски тип в кръг от познати - допълнително улеснява работата, защото не става дума за дейност “от врата на врата”, нито пък за канене на непознати хора по телефона. Така се гарантира постоянен кръг от потребители, ползващи нашите продукти. Конкретно това означава, че те са постоянни и доволни, като същевременно изразяват задоволството си пред свои познати. По този начин получаваме сътрудници или нови купувачи. 

4. Самостоятелност и творчество в работата - няма шефове, нито по-висшестоящи, това е работа, при която самите Вие определяте с кого, кога, как и колко ще работите, и само от Вас зависи доколко ще успеете. Сами изследвате своите възможности, приспособявате се към различните условия и ситуации. 

5. Създаването на структура - от хората, които сами сте избрали, е необходимото условие за добра екипна работа. Когато структурата на сътрудниците действа екипно, тогава се постигат най-добрите резултати. Не бива да забравяте, че и Вие сте част от тозиекип.
6. Ниски разходи на дейност - за разлика от другите форми на самостоятелна предприемаческа дейност, тук разходите са ниски. Вместо Вас по-голямата част от работата се извършва от RSI - финансиране, обработка на данни, складиране, набавка и превоз на стоките, маркетинг, обучение… 

7. Семейна работа - семейната черта на тази работа е много изразена в RSI. Това е работа за всички поколения, за цялото семейство. Сътрудникът може да прехвърли веднъж създадената структура върху своите потомци, т.е. да работи за настоящето и бъдещето. 

8. Високи печалби - позволяват неограничени доходи. Единственото ограничение е в нас самите. 

9. Обучение, мотивировка и възнаграждения - RSI е развил изключително богата система на обучение за всички равнища на своите сътрудници. За тази цел постоянно се ангажират сътрудници - професионалисти, експерти в отделни области, а програмата на обучение редовно се публикува в печатния орган на RSI “ИНФО”. 

10. Контакти и нови запознанства - МЛМ на RSI е насочен към хората, към установяване на нови контакти, обмяна на опит, дружене и многобройни пътувания. 

Желаете ли да имате по-добър жизнен стандарт? 
Обичате ли да помагате на другите? 
Искате ли да се учите и в сътрудничество със своя спонсор да следвате напътствията на RSI? 
Готови ли сте да отделите десетина часа седмично за своята нова дейност?
Ако отговорът на тези въпроси е ДА, тогава МЛМ на RSI е като че ли създаден за Вас.

 

 Ако желаете мога аз да предвижа регистрацията Ви.  Достатъчно е да се свържете с мен на e-mail: info@teralek.com

 

TeraLek teralek. Powered by Zen Cart.